Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754