Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Z badań wynika, że nawet 92% pacjentek ma negatywne odczucia po mammografii. Związane jest to z dyskomfortem oraz bólem, jaki towarzyszy ściskaniu w trakcie wykonywania skanów. Naukowcy z Instytutu Fizyki Medycznej na Uniwersytecie w Erlangen, którzy od lat badają i rozwijają technologie z obszaru tomografii komputerowej, opracowali innowacyjne urządzenie, które nie tylko nie ma wad mammografu, ale też dostarcza szereg korzyści dla skutecznej diagnostyki chorób nowotworowych.

Jak działa zaawansowana tomografia komputerowa piersi AB-CT?

AB-CT to zaawansowana tomografia komputerowa przeznaczona do badania piersi. To bardzo duży krok naprzód w diagnostyce obrazowej, bo urządzenie na podstawie wykonanych skanów tworzy obraz 3D o bardzo wysokiej jakości. Lekarz mający do dyspozycji taki obraz może warstwa po warstwie przeanalizować tkanki miękkie w celu skutecznego wykrywania zmian nowotworowych, które mogłyby pozostać niezauważone w innych badaniach obrazowych. Dla pacjentki taka procedura jest całkowicie bezbolesna i pozbawiona dyskomfortu charakterystycznego dla mammografii. Dawkę promieniowania można porównać do tej wykorzystywanej w tradycyjnej mammografii – minimalna dawka promieniowania zapewnia maksymalną skuteczność i pozwala generować trójwymiarowe obrazy do dalszej, szczegółowej analizy.

Pierwsze urządzenia tego typu znajdują się już w specjalistycznych placówkach w Niemczech, Szwajcarii, Holandii i Korei Południowej.

Jakie zalety ma zaawansowane badanie CT piersi przy użyciu innowacyjnego urządzenia?

Do korzyści wynikających ze stosowania AB-CT w diagnostyce nowotworów piersi należy zaliczyć:

  • brak ucisku będącego przyczyną dyskomfortu i bólu,
  • czas trwania skanowania jednej piersi na poziomie od 7 do 12 sekund,
  • tworzenie wysokiej jakości obrazów 3D do dalszej analizy,
  • małą dawkę promieniowania,
  • badanie jest bezpieczne i odpowiednie dla osób z mastodynią, z implantami, z rozrusznikiem serca, ale też dla osób cierpiących na klaustrofobię czy nietolerancję gadolinu.

Przebieg zaawansowanej tomografii komputerowej piersi

Badanie przebiega następująco:

  • konsultacja lekarska – lekarz powinien omówić badanie z pacjentką, udzielić instrukcji, poinformować o wskazaniach i przeciwwskazaniach,
  • do badania pacjentka kładzie się na stole w pozycji na brzuchu, układając pierś w specjalnym wgłębieniu,
  • następnie skaner obraca się wokół piersi i skanuje ją z każdej dostępnej strony,
  • badanie powtarza się dla drugiej piersi,
  • i gotowe – lekarz może użyć obrazu 3D na komputerze do analizy oraz dalszej diagnostyki pacjentki.

Mając do dyspozycji obraz 3D, lekarz może przeanalizować tkanki warstwa po warstwie, a tym samym wykrywać najmniejsze zmiany niewidoczne w badaniach przeprowadzanych innymi metodami. To natomiast realna szansa na szybkie rozpoczęcie skutecznego leczenia we wczesnym stadium choroby nowotworowej piersi. AB-CT można wykonywać w celu potwierdzenia i weryfikacji zmian wykrytych w badaniu palpacyjnym albo niejasnych wyników uzyskanych w badaniach innymi technikami. To także dobre rozwiązanie w przypadkach, w których istnieją przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego. Urządzenie oznaczone jest certyfikatem CE i wiele wskazuje, że niedługo odmieni oblicze wczesnego wykrywania raka piersi.

W laboratorium pomiarów radiologicznych GL Center wykonujemy analizę dawek promieniowania generowanego przez urządzenia do diagnostyki obrazowej. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o współpracy.