Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG

Testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych obejmują szereg działań, które pozwalają określić prawidłowość funkcjonowania sprzętu RTG. W przeciwieństwie do testów podstawowych muszą one być realizowane przez zewnętrzne certyfikowane podmioty takie jak prowadzone przez nas Laboratorium Pomiarów Radiologicznych. Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG odbywa się według ściśle określonych kryteriów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.

Dlaczego wykonywanie testów specjalistycznych aparatów do radiografii jest tak ważne?

Sprawność i niezawodne działanie aparatury medycznej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla dokładności uzyskiwanych wyników, ale też zdrowia i komfortu pacjentów w trakcie badania. To właśnie dzięki regularnym testom aparaty RTG są bezpieczne, emitując ściśle określoną dawkę promieniowania. Obowiązujące normy precyzyjnie określają, jak często powinno się odbywać wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG oraz urządzeń pomocniczych. Muszą one być przeprowadzane co najmniej raz roku z wyjątkiem testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych, które wykonuje się przynajmniej raz na 24 miesiące.

Wykonywanie testów specjalistycznych RTG w Laboratorium Pomiarów Radiologicznych

Prowadzone przez nas laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1456, co dodatkowo potwierdza wiarygodność i dokładność przeprowadzanych badań. Dysponujemy uprawnieniami do wykonywania testów specjalistycznych:

  • aparatów do radiografii ogólnej, fluoroskopii i angiografii,
  • mammogramów,
  • aparatów stomatologicznych,
  • urządzeń współpracujących,
  • wyposażenia pomocniczego,
  • pomieszczeń pracowni radiologicznych.

Wykonywanie testów aparatury RTG to nasza specjalność. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Laboratorium Pomiarów Radiologicznych.