Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Testy podstawowe aparatów RTG

Wykonywanie testów podstawowych aparatów RTG to jedna z usług, jakie realizujemy w naszym Laboratorium Pomiarów Radiologicznych. Ich regularne przeprowadzanie określone jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 884) i jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, a także dla zachowania wysokiej jakości diagnostyki. Wykonywanie testów podstawowych aparatów RTG ma na celu sprawdzenie poprawności działania aparatu rentgenowskiego oraz jego zgodności z określonymi normami bezpieczeństwa. W ramach tych testów oceniana jest między innymi jakość obrazu, poprawność procedur diagnostycznych, dawka promieniowania, dokładność kalibracji oraz inne parametry techniczne aparatu. Częstotliwość wykonywania testów podstawowych RTG (testy aparatów rentgenowskich) zależy od typu aparatu RTG oraz rodzaju poszczególnych parametrów fizycznych.

Wykonywanie testów podstawowych aparatów RTG to ważny element systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce

Dzięki wykonywaniu regularnych i precyzyjnych testów podstawowych możliwe jest wykrycie ewentualnych usterek, niedociągnięć lub zmian w parametrach działania aparatu rentgenowskiego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konieczne jest podjęcie odpowiednich działań naprawczych lub kalibracyjnych w celu przywrócenia aparatu do właściwego stanu. Użytkownicy aparatu rentgenowskiego, czyli placówki medyczne lub inne instytucje korzystające z tego sprzętu, są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących regularnych testów kontrolnych oraz do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie tych testów. Jest to istotny element zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych.

Zachęcamy Państwa do współpracy opartej na stałym zleceniu wykonywania podstawowych aparatów RTG lub innej aparatury radiologicznej. Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju, zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi, wymaganiami przepisów oraz oczekiwaniami Klientów. Zapraszamy!