Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów do fluoroskopii

Aparaty do fluoroskopii to specjalistyczne urządzenia diagnostyczne, których używa się w medycynie do obserwacji struktur w ciele człowieka, np. narządów wewnętrznych, naczyń krwionośnych czy kości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia takie aparaty muszą być regularnie testowane i sprawdzane pod kątem zgodności z narzuconymi normami. W naszym laboratorium zajmujemy się wykonywaniem testów specjalistycznych aparatów do fluoroskopii pod kątem sprawności, parametrów technicznych etc. Przeprowadzamy profesjonalne kontrole jakości, a także teksty, które są niezbędne do legalnego funkcjonowania każdego gabinetu lekarskiego wyposażonego w takie właśnie urządzenie.

Testy aparatów do fluoroskopii o stanie urządzeń, ale nie tylko

Usługa wykonywania testów specjalistycznych aparatów do fluoroskopii obejmuje zarówno informacje o stanie sprzętu, jak i testy wymagane zgodnie z rozporządzeniem, które obejmują:

  • powtarzalność dawki,
  • ocenę kratki,
  • rozdzielczość wysokokontrastową,
  • zniekształcenia.

Stosując się do powyższych wymagań oceniamy stałość zachodzących procesów w urządzeniu, kontrolujemy jego pracę w różnych warunkach, a co za tym idzie — wykrywamy nieprawidłowości obrazu przekładające się na dokonanie niewłaściwej/błędnej diagnozy.

Co ile warto wykonywać testy aparatów do fluoroskopii?

Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów do fluoroskopii należy przeprowadzać regularnie. W zależności od badanego sprzętu pomiarowego muszą one odbywać się co miesiąc, kwartalnie bądź raz na pół roku. Z uwagi na to, że jest to aparatura diagnostyczna, warto dokładnie trzymać się wyznaczonych terminów, aby uniknąć nałożenia wysokich kar pieniężnych. Nasz zespół ekspertów zajmuje się wykonywaniem testów aparatów do fluoroskopii przy użyciu sprawdzonych, naukowych metod. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.