Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Testy aparatów do angiografii

Angiografia to badanie, które umożliwia ocenę stanu naczyń krwionośnych, niewidocznych podczas klasycznych rentgenów. Specjalistyczne aparaty przeznaczone do wykonywania takiej diagnostyki muszą być poddawane regularnym testom, ponieważ wszelkie ewentualne zaburzenia ich pracy mogą wpłynąć negatywnie na wiarygodność dostarczanego przez nie obrazu. Testowanie aparatury do angiografii wchodzi w zakres profesjonalnych usług świadczonych przez Laboratorium Pomiarów Radiologicznych należące do GL Center — dysponujemy niezbędną akredytacją, sprzętem (fantomami zgodnymi z polskimi i europejskimi normami), a także zespołem wykwalifikowanych specjalistów.

Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów do angiografii

Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów do angiografii to usługa, którą proponujemy przede wszystkim prywatnym oraz publicznym placówkom medycznym. Dzięki naszym pomiarom można uzyskać pewność, że sprzęt działa prawidłowo lub przeciwnie — wcześnie wykryć pojawiające się podczas pracy aparatury nieprawidłowości i przekazać urządzenie do serwisu w celu usunięcia zaburzeń w oprogramowaniu albo mechanicznych usterek. Kontrolę sprawności aparatów do badań angiograficznych powinno się przeprowadzać co 6 miesięcy.

Przeprowadzane przez specjalistów testy aparatów do angiografii

W należącym do GL Center Laboratorium Pomiarów Radiologicznych wykonywanie testów specjalistycznych aparatów do angiografii jest zadaniem powierzanym wyłącznie wykwalifikowanym i doświadczonym specjalistom. Pracujący tu zespół nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz kompetencje badawcze — m.in. poprzez współpracę z ośrodkami technicznymi, jak również naukowymi. Za nasz nadrzędny cel uważamy dostarczanie Klientom rzetelnych wyników na podstawie badań przeprowadzonych poprawnie, zgodnie z obowiązującymi normami, a także przyjętymi metodami.

Zapraszamy do skorzystania z usługi wykonywania testów specjalistycznych aparatów do angiografii lub kontaktu w przypadku jakichkolwiek dotyczących jej pytań.