Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym

Jako profesjonalne Laboratorium Pomiarów Radiologicznych zajmujemy się szeroko pojętą kontrolą jakości urządzeń rentgenowskich wykorzystywanych w medycynie, weterynarii oraz przemyśle. Taka aparatura musi być regularnie kontrolowana pod kątem parametrów technicznych narzuconych przez rozporządzenia Ministra Zdrowia. W czasie eksploatacji urządzenia działające na bazie promieniowania jonizującego powinny mieć aktualne świadectwa kontroli jakości, dlatego też każdy gabinet wyposażony w taki sprzęt musi przechodzić różnego rodzaju testy. W naszym specjalistycznym laboratorium diagnostycznym wykonujemy badania i testy następujących urządzeń radiologicznych:

 • aparatów do radiografii ogólnej,
 • aparatów RTG do stomatologii,
 • aparatów do angiografii i fluoroskopii,
 • mammografów,
 • tomografów komputerowych,
 • monitorów medycznych.

Na czym polega kontrola jakości urządzeń radiologicznych?

Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym to nic innego, jak sprawdzanie sprawności poszczególnych urządzeń radiologicznych, wyszukiwanie usterek, nieprawidłowości, ocena poprawności działania, a także testowanie parametrów pracy. Zespół naszych ekspertów doskonale zna normy, jakie powinny spełniać takie urządzenia, dlatego wykonujemy takie kontrole sprawnie, dokładnie, a przede wszystkim — z dużym zaangażowaniem. W ramach kontroli jakości ustalamy zgodność sprzętu z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony radiologicznej, a przy tym oceniamy między innymi:

 • lampy rentgenowskie,
 • generatory wysokiego napięcia,
 • układy automatycznej kontroli ekspozycji,
 • układy kratek rozproszeniowych,
 • układy tomografii konwencjonalnej.

Badając sprawność poszczególnych podzespołów i sprawdzając ich zgodność z obowiązującymi normami, sprawdzamy również proces obróbki chemicznej filmu, jakość używanego sprzętu oraz akcesoriów, stosując się do procedur obowiązujących przy wykonywaniu kontroli jakości. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!