Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

Profesjonalna kalibracja monitorów medycznych

Korzystając ze specjalistycznej wiedzy, oprogramowania, a także czujnika (kolorymetru lub spektrofotometru) przeprowadzamy profesjonalną kalibrację monitorów medyczny w szpitalach, przychodniach, gabinetach weterynaryjnych, centrach opisowych, pracowniach diagnostycznych, jak również innych obiektach. Nasza usługa polega na doprowadzaniu sprzętu do stanu, w którym stopnie nasycenia w skali szarości są reprezentowane przez daną luminację. W rezultacie tego utrzymujemy wyraźny kontrast wyróżniający poszczególne odcienie, co umożliwia poprawną analizę wyświetlanych obrazów. Zapraszamy do poznania szczegółów oferty dotyczącej kalibracji monitorów medycznych zgodnie ze standardem DICOM!

Dlaczego kalibracja monitorów medycznych jest ważna?

Aktualne wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia wskazują, że wszelkie monitory medyczne wykorzystywane do badań diagnostycznych przynajmniej raz w roku powinno się poddawać regularnej kalibracji. Wspomniany sprzęt bowiem z czasem w wyniku eksploatacji przekształca swoje pierwotne parametry, co skutkuje obniżeniem dokładności i jakości wyświetlanych obrazów. Aby uniknąć błędów w interpretacji wyników badań – należy poddawać monitory medyczne okresowej kalibracji realizowanej przez jednostkę uprawioną do tego działania przez Polskie Centrum Akredytacji, taką jak nasze Laboratorium Pomiarów Radiologicznych.

Wiarygodna kalibracja monitorów medycznych przez fachowców

Jako specjaliści z 20-letnim doświadczeniem w branży proponujemy kalibrację monitorów medycznych oraz przeglądowych. Doskonale wiemy, jak ważna jest sprawność i precyzyjne funkcjonowanie sprzętu wykorzystywanego przez lekarzy lub innych ekspertów, dlatego jego regulację przeprowadzamy rzetelnie, a także z dbałością o najmniejsze detale. Dzięki naszej usłudze możliwe jest uzyskanie spójnych, klarownych obrazów, a tym samym skuteczne wykrywanie i ocenianie zmian chorobowych. Klientów zainteresowanych współpracą zachęcamy do powierzania nam kalibracji monitorów medycznych. Z przyjemnością zajmiemy się bowiem sprawnym, fachowym oraz zgodnym z harmonogramem regulowaniem pracy wspomnianych urządzeń. Zapraszamy!