Labolatorium pomiarów radiologicznych: tel. +48 32 2274012, kom. +48 517 673 754

O nas


Laboratorium Pomiarów Radiologicznych komórką organizacyjną GL Center Sp. z o.o. wyspecjalizowaną przeprowadzaniu testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i wyposażenia dodatkowego. Nadrzędnym celem jakości naszego Laboratorium jest wykonywanie rzetelnych i wiarygodnych pomiarów zgodnie z przyjętymi metodami badawczymi, zgodnie wymaganiami norm oraz wymaganiami naszych klientów.

Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w testowaniu urządzeń radiologicznych. Nasi specjaliści to fizycy oraz inżynierowie o wysokich kompetencjach gwarantujących poprawność i wiarygodność badań. Nieustannie podnosimy nasze kompetencje badawcze współpracując z ośrodkami naukowymi i technicznymi.

Wiarygodność naszych badań w obszarze wykonywania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i wyposażenia dodatkowego jest potwierdzona akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1456 (certyfikat, zakres akredytacji).O nas
O nas

O nas


Uzupełnienie naszej działalności laboratoryjnej są usługi wykonywanie poza akredytacją PCA w zakresie nadzoru nad warunkami ochrony radiologicznej. Opracowujemy projekty osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym, wykonujemy pomiary tła promieniowania jonizującego oraz tworzymy dokumentację niezbędną do uzyskania zgód na eksploatację aparatów rtg. Dodatkowo organizujemy kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu kontroli jakości i prowadzenia dokumentacji w diagnostyce obrazowej.

Zapraszamy do współpracy!

Grzegorz Liszka

Prezes Zarządu GL CENTER Sp. z o.o.